Alliantie Conferentie AMC – vuMC

‘Denk samen na over wat je verbindt. Werk niet met procedures en afvinklijstjes. Sturen op gezamenlijke ambities inspireert: niet vinken, maar vonken!’
Deze en andere stevige uitspraken kenmerken de alliantie-conferentie van AMC en VUmc op 2 juni in Amsterdam. Een boeiende bijeenkomst vol interactie, aandacht voor de werkvloer, humor en eerlijke ontboezemingen.

Een team van Verslag van een Dag legde deze conferentie vast zodat het AMC-vuMC verslagen kon plaatsen op hun intranet en in de diverse personeelsbladen.