Verpleegkundigenconferentie AMC/VUmc

Zo’n tweehonderd teamleiders en hoofdverpleegkundigen van AMC en VUmc kwamen bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over hun rol in de samenwerking tussen beide academische ziekenhuizen. Verslagvaneendag legde de hoogtepunten van de conferentie vast, zodat ook de achterban kennis kan nemen van de bevindingen.

Als de twee Amsterdamse academische ziekenhuizen de krachten willen bundelen in topzorg, onderzoek en onderwijs, dan is de betrokkenheid van de grootste beroepsgroep daarin onmisbaar. De verpleegkundigenconferentie in oktober 2014 vormde daarvoor de aftrap. Om ook de achterban – alle andere verpleegkundigen van beide academische ziekenhuizen – op de hoogte te brengen van de uitkomsten, is het team van Verslagvaneendag ingeschakeld.

Verslagvaneendag legde de conferentie vast in tekst, film en foto. In beide ziekenhuizen is de film en het tekstverslag op intranet geplaatst, zodat niet alleen de conferentiedeelnemers, maar ook de collega’s uit de achterban weten hoe hun beroepsgroep mee kan praten en denken over de samenwerking. Het intranetverslag is aangevuld met een reportage in het personeelsmagazine van het AMC, zodat de beide kanalen elkaar versterken.

Teksten

Video

 Fotografie